Politica de protecție a datelor cu caracter personal a „Noya“ LTD

În legătură cu furnizarea serviciilor noastre și desfășurarea activităților noastre, prelucrăm în calitate de administrator, datele personale ale clienților noștri – persoane fizice, angajații noștri, de asemenea și datele personale ale altor persoane fizice menționate mai jos, în conformitate cu normele și principiile prevăzute în prezenta Politică de confidențialitate.

Ce sunt datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal sunt orice fel de informație despre o persoană fizică identificată sau informații prin care poate fi identificată o persoană fizică.

Ce este prelucrarea datelor cu caracter personal?
Prelucrarea datelor cu caracter personal este orice fel de operațiune, care se efectuează cu datele dvs personale prin mijloace automate sau prin alte mijloace, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, distribuție sau în alt mod, în care datele devin accesibile, aliniere sau combinare, limitare, ștergere sau distrugere.

Ce este prelucrarea datelor cu caracter personal?
Prelucrarea datelor cu caracter personal este orice fel de operațiune, care se efectuează cu datele dvs personale prin mijloace automate sau prin alte mijloace, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, distribuție sau în alt mod, în care datele devin accesibile, aliniere sau combinare, limitare, ștergere sau distrugere.

Persoana responsabilă privind protecția datelor cu caracter personal
Persoana responsabilă privind protecția datelor este singurul punct de contact pentru toate Persoanele vizate în legătură cu exercitarea drepturilor acestora în temeiul acestei Politici și a legislației aplicabile privind protecția datelor. Dvs. puteți adresa toate solicitările și întrebările dumneavoastră legate de exercitarea drepturilor dumneavoastră privind protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal persoanei responsabile desemnată pentru protecția datelor cu caracter personal.
Datele de contact ale persoanei responsabile privind protecția datelor cu caracter personal ale Administratorului sunt următoarele:
Zvezdelina Kyoseva – manager hotel –
manager@romepalacedeluxe.com

Persoane vizate
Noi, în calitate de administrator de date cu caracter personal, avem dreptul de a colecta și prelucra informații despre următoarele categorii de persoane fizice (Persoane vizate):

 • Foști, prezenți sau potențiali clienți care au utilizat, utilizează sau au intenția de a utiliza oricare dintre serviciile pe care le oferim;
 • Foștii noștri angajați, actuali sau potențiali;
 • Alte persoane sau altele decât cele menționate mai sus, care intră în contact cu noi sau care depun direct sau indirect, pretenții împotriva noastră.

Ce categorii de date cu caracter personala colectăm de la dvs?

 • Date de identificare;
 • Date de contact;
 • Date colectate în timpul efectuării plăților;
 • Informații despre reclamațiile depuse și alte corespondențe cu noi;
 • Informații referitoare la tipul și parametrii serviciilor pe care le utilizați;
 • Orice alte date furnizate de dumneavoastră în legătură cu serviciile utilizate;

Noi nu colectăm sau stocăm informații despre istoricul dvs. de navigare pe Internet prin intermediul rețelei noastre de internet wireless și nici nu colectăm sau stocăm informații despre dispozitivele care au fost conectate la această rețea.

Care este politica noastră privind „cookie-urile”
Utilizăm „cookie-uri” atunci când vizitați site-ul nostru web în scopul îmbunătățirii calității serviciilor, în scopuri statistice, în scopul cercetării de piață etc. Acest lucru se întâmplă numai după consimțământul dumneavoastră expres. Aceste „Cookie-uri” permit site-ului să salveze acțiuni și preferințe pentru o anumită perioadă de timp, astfel încât să nu fie nevoie să fie introduse de fiecare dată când vizitați pagina sau treceți de la o pagină la alta. Informația legată de aceste cookie-uri nu este folosită pentru a vă identifica.

Supraveghere video
În limitele permise de lege, efectuăm supraveghere video pentru a asigura securitatea clienților și angajaților noștri, precum și pentru a proteja proprietatea noastră. Supravegherea video se efectuează numai în spațiile deschise publicului , care sunt marcate cu indicatoare de avertizare. Supravegherea video nu se realizează în camerele de oaspeți, camerele sanitar-igienice și spațiile de recreere a angajaților. Furnizăm înregistrări video doar autorităților competente cu dreptul legal de a le solicita. Aceste înregistrări video sunt stocate timp de până la două luni. Acestea pot fi stocate și utilizate pentru o perioadă mai lungă de timp în cazul unor litigii legale, inspecții de către autoritățile competente etc., până la încheierea finală a procedurilor respective.

Marketing direct
La existența consimțământului dumneavoastră expres și voluntar, putem prelucra date cu caracter personal în scopuri de marketing direct, cum ar fi:
furnizare de servicii; efectuarea de sondaje, anchete etc., in vederea îmbunătățirii calității serviciilor prestate, în conformitate cu domeniul de aplicare a consimțământului dat special. Aveți dreptul de a vă opune sau de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment. În aceste cazuri, prelucrarea datelor cu caracter personal se va înceta.

Înregistrare foto și video
Efectuăm înregistrări foto și video în scopul marketingului și publicității activității noastre inclusiv și nu numai în site-uri, publicații tipărite, internet și social media numai și numai după consimțământul dumneavoastră expres în scris. Folosim imagini foto și video pentru care nu există consimțământ dat numai după anonimizarea persoanelor vizate.

Scopuri pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Colectăm, folosim și procesăm informațiile în scopurile prevăzute în prezenta Politică, care în funcție de temeiul legal al prelucrării pot fi următoarele:

 • Scopuri legate de respectarea obligațiilor noastre legale: activități de ținere a unui registru al clienților cazați; activități legate de plata taxelor turistice; facturarea, contabilizarea și raportarea plăților primite și efectuate; activități de prelucrarea plângerilor și de avertizare și alte activități pentru a ne îndeplini obligațiile legale;
 • Scopuri legate și/sau necesare executării contractelor încheiate cu noi: activități de rezervare de către Client; Activități de înregistrare a clienților la momentul cazării, administrarea si gestionarea serviciilor; activități de procesare a plăților de către Client; activități de înregistrare și întreținere a profilului pe site-ul nostru web și alte activități legate de executarea contractului;
 • Scopurile privind interesul nostru legitim: exercitarea și protejarea drepturilor și intereselor noastre legale; cooperarea în exercitarea și protejarea drepturilor și intereselor legale ale Clienților și Angajaților, ale persoanelor care prelucrează date cu caracter personal în numele nostru și al partenerilor noștri de afaceri; analiza și planificarea politicii noastre privind relațiile cu Clienții și îmbunătățirea calității serviciilor;

Scopurile, pentru care Persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale: activități de transmitere unor mesaje de marketing și reclame; utilizarea cookie-urilor atunci când vizitați site-ul nostru web; alte activități pentru care Clientul și-a dat consimțământul expres.

Pentru ce perioadă de timp stocăm această informație?
Noi prelucrăm și stocăm informațiile despre Persoana vizată pentru o perioadă de până la 5 (cinci) ani de la prestarea serviciului, cu excepția cazurilor în care este necesară păstrarea mai lungă a informațiilor respective în conformitate cu cerințele legii în vigoare sau ale prezentei Politici.

Care sunt consecințele refuzului de a furniza date cu caracter personal?
Refuzul de a furniza date și documente sau furnizarea unor date incorecte, poate duce la imposibilitatea furnizării serviciilor relevante din partea noastră. Noi nu colectăm și nu procesăm categorii speciale de date în sensul art. 9 și art. 10 din Regulament ( și anume: date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice sau apartenența sindicală, date genetice, date biometrice, date de sănătate sau date despre viața sexuală sau orientarea sexuală a persoanei fizice; și date cu caracter personal care sunt legate de condamnări și încălcări de legi sau măsuri de securitate aferente).

Prelucrarea informațiilor de către terți – operatori de date cu caracter personal
În scopurile specificate în această Politică, putem să atribuim prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal către terți – persoane împuternicite de prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu și în cadrul cerințelor Regulamentului și a altor reguli aplicabile pentru protecția datelor cu caracter personal. Acest lucru se va întâmpla doar în măsura și în volumul care este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor care le sunt atribuite de către noi. Operatorii de date cu caracter personal acționează în numele nostru și sunt obligați să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal numai și numai cu respectarea strictă a instrucțiunilor noastre și nu vor avea dreptul de a utiliza sau prelucra informațiile în alt mod în alte scopuri decât scopurile, specificate strict din prezenta Politică.

Cine altcineva poate obține datele dvs?
Noi suntem obligați să nu dezvăluim datele dvs cu caracter personal și să nu furnizăm informațiile colectate unor terți, cu excepția cazurilor în care:

 • acest lucru este necesar pentru a ne îndeplini obligațiile legale față de autoritățile competente de stat și municipale;
 • acest lucru este prevăzut în mod expres în prezenta Politică;
 • acest lucru este necesar pentru a vă putea oferi serviciul dorit;
 • Persoana vizată și-a dat consimțământul expres;
 • Pentru a ne proteja drepturile sau interesele legitime, precum și pe cele ale terților sau ale Persoanei vizate;

În alte cazuri prevăzute de lege.

Care sunt drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal?
În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, aveți următoarele drepturi care vă sunt acordate prin Regulament:

 • Dreptul de a fi informat – aveți dreptul de a primi informații despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • Dreptul de acces:
 • Aveți dreptul de a primi confirmarea în cazul în care datele cu caracter personal care vă privesc sunt în curs de prelucrare;
 • Aveți dreptul de a accesa datele personale prelucrate și să primiții informațiile detaliate despre această prelucrare.
 • Dreptul la rectificare – Aveți dreptul de a solicita corectarea sau completarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cazul în care acestea sunt inexacte sau incomplete;
 • Dreptul la ștergere – Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă există motive pentru a face acest lucru;
 • Dreptul de a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal – Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul de aplicare a Regulamentului, dacă sunt prezente temeiurile prevăzute în acesta.
 • Dreptul la notificarea terții – Aveți dreptul de a ne solicita să notificăm terților cărora le-au fost dezvăluite datele dumneavoastră cu caracter personal orice rectificare, ștergere sau restricție a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat pe scară largă și care poate fi citit automat și de a transfera aceste date către un alt administrator fără obstacole din partea noastră.
  Dreptul la portabilitatea datelor se aplică atunci când sunt îndeplinite următoarele două condiții:
 • Drepturi în luarea automată a deciziilor individuale, inclusiv crearea de conturi – Aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii automatizate bazate exclusiv pe prelucrare automată (adică prelucrare fără intervenție umană), inclusiv crearea de profiluri în sensul Regulamentului, care dă naștere la consecințe juridice pentru dvs., cu excepția cazului în care sunt prezente temeiurile prevăzute în Regulament și sunt oferite garanții adecvate pentru a vă proteja drepturile și libertățile și interesele legitime.
 • Dreptul de a retrage consimțământul pentru prelucrare – atunci când prelucrăm date cu caracter personal se bazează exclusiv pe consimțământul dumneavoastră, vă puteți retrage oricând consimțământul. Însă, o astfel de retragere nu afectează legalitatea prelucrării bazate pe consimțământul dat până la momentul retragerii acesteia;

Dreptul de a obiecta – Aveți dreptul de a obiecta în orice moment prelucrării datelor dvs cu caracter personal care vă privesc, inclusiv împotriva profilării în sensul Regulamentului, care are la bază interesul public, exercitarea competențelor oficiale sau interesele legitime ale Administratorului sau ale unui terț. În aceste cazuri, încetăm  prelucrarea datelor cu caracter personal, cu excepția cazului în care se dovedește că există temeiuri legale convingătoare pentru prelucrare care au prioritate asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.

Cum vă puteți exercita drepturile dumneavoastră?
Vă puteți exercita drepturile legate de protecția datelor cu caracter personal prin adresarea unei cereri scrise adecvate către persoana responsabilă privind protecția datelor cu caracter personal – transmisă de dvs. în mod personal sau printr-o cerere autentificată  la notar prin poștă. Această solicitarea poate fi exercitată și pe cale electronică, însă, în acest scop aceasta trebuie să fie semnată de dumneavoastră cu semnătură electronică calificată și trimisă Persoanei responsabile pentru privind datele cu caracter personal la adresa de e-mail: manager@romepalacedeluxe.com

Dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere
Fiecare dintre voi are dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere pentru protecția datelor cu caracter personal, în cazul în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal încalcă prevederile Regulamentului sau alte cerințe aplicabile pentru protecția datelor cu caracter personal.

Autoritatea de supraveghere din Republica Bulgaria este:
Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal
Adresa: Sofia 1592, Bulevardul Prof. Tsvetan Lazarov” nr. 2
Site web: https://www.cpdp.bg/.

BEST PRICES THROUGH THE SITE

UP TO 10% LOWER PRICES

Book through the site with up to 10% lower prices than Booking.com

GUARANTEED LOW PRICES