Важна информация

От хигиенни съображения, моля, не носете храна и напитки в хотелската стая.

При напускане на хотела гривните ви ще бъдат отстранени на рецепцията.

Моля, не използвайте стъклени чаши и бутилки или посуда в зоната на басейна.

Безплатните шезлонги и чадъри на басейна се предлагат с ограничена наличност.

В деня на настаняване, услугата “Ол Инклузив” е планирана от 15:00 часа, включваща кафе и лека закуска на бара на басейна.

Местата на паркинга са с ограничена наличност. При липса на паркомясто ще Ви насочим към обществено място за паркиране в непосредствена близост.

В деня на напускане на хотела последното хранене е обяд в 12:00 часа.

Условия за резервация

1.1. Резервация за хотел „Рома Палас Делукс“  бихте могли да направите по един от следните начини:

 • най-бързо и удобно : от формата за резервация в нашия сайт
 • пишете ни на e-mail: reservation@romepalacedeluxe.com ;
 • пратете запитване от формата за контакт на нашия сайт;
 • обадете се на телефон: +359887890156
 • заповядайте на място в хотела.

1.2. След като получим и обработим Вашата заявка, ние ще се свържем с Вас, за да потвърдим възможността за настаняване.

1.3. Справка за направената резервацията ще получите на посочен от Вас e-mail. В нея се описват типа и броя на резервираните стаи, датата на настаняване и напускане на хотела, броя на възрастните и децата посочени в заявката за резервация, базата на изхранване и дължимата сума.

1.4. По преценка на хотела, като изискуем гарантиращ депозит, може да бъде посочена сума, която следва да преведете преди настаняването в размер на до 50 (петдесет) % от общата сума по резервацията. Плащане от Ваша страна очакваме в рамките на 3 (три) работни дни след изпращането на нашия e-mail (освен ако между страните, не е договорен друг срок). Остатъкът от сумата на цялата Ви резервация, e платим в деня на настаняване. При желание да отмените резервация, по която има преведен гарантиращ депозит се прилагат санкции, описани по-долу в условията за анулации.

1.5. При изискан предварително депозит, Вашата резервация е валидна, но се счита за окончателно ПОТВЪРДЕНА след извършване на посоченото плащане по конкретната заявка и получаване на потвърждение за получено плащане по e-mail.

1.6. При неизвършено плащане в рамките на описания срок, хотелът запазва правото си да анулира направената резервация.

Условия за анулация

2.1. Анулация на направена от Вас резервация, можете да направите по един от следните начини:

 • пишете ни на e-mail:reservation@romepalacedeluxe.com ;
 • уведомете ни от формата за контакт на нашия сайт.

2.2. При анулация на потвърдена резервация до 10 (десет) дни преди пристигане, клиентът не дължи неустойка, освен в случаите на направена резервация по специални празнични пакети, в които допълнително са описани сроковете за резервации и анулации.

2.3. При анулация на резервацията 10 (десет), но не по-малко от 3(три) дни преди пристигане, дължите неустойка в размер на 50 (петдесет) % от общата сума платена като депозит.

2.4. При анулация на резервацията в срок по-кратък от 72 (седемдесет и два) часа преди настаняването или в случай на неявяване в деня на настаняването, сумата платена предварително по Вашата резервация няма да бъде възстановена, а резервацията се счита за анулирана.

2.5 Хотел „Рома Палас Делукс“  запазва правото си да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други, независещи от хотелиера причини.

В тези случаи хотелиерът:

 • Предлага на клиента настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени.
 • Възстановява платения от клиента депозит в 30 (тридесет) – дневен срок от датата на получаване на писмено искане за това от туриста, като не дължи неустойка на същия.

 

Условия за настаняване

3.1. Часове за настаняване и освобождаване на стаите:

 • Настаняване всеки ден след 14:00 ч.
 • Освобождаване на стаите до 12:00 ч.

3.2. При по-късно освобождаване на стаята ще бъдете таксувани в зависимост от ценовата ни листа с която можете да се запознаете на място в хотела. При определени условия е възможно да не бъдете таксувани след съгласуване с мениджмънта на място в хотела.

3.3. Домашни любимци не се настаняват.

3.4. Настаняването в хотела става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите. Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за Защита на Личните Данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за Туризма. Моля да се запознаете с ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КЛИЕНТИ НА „Нойа“ООД (рубрика „Политика за личните данни”).

Начини за плащане

В брой или с карта в хотела / с кредитна или дебитна карта при направа на резервация в сайта / по банков път:

Банка: Прокредитбанк ЕАД
Титуляр на сметката – „НОЙА“ ООД
BIC: PRCBBGSF
IBAN: BG40PRCB92301051003501 – BGN
IBAN: BG22PRCB92301451003501 – EUR

Права и задължения на страните

5.1 “Нойа“ ООД поема задължението да предостави на клиента в пълен размер заявените и заплатени от него услуги.

5.2. “Нойа“ ООД се задължава да не променя цената на заявените от клиента услуги, освен в изключителни случаи, когато това е икономически обосновано.

5.3. “Нойа“ ООД не носи отговорност за вреди, причинени от действия на трети лица.

5.4. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, трябва да бъдат предявени от клиента на място в хотела за отстраняване на слабостите. Предявяването се извършва в писмена форма. В случай, че претенциите не бъдат удовлетворени, клиентът следва да изиска от отговорно лице съставяне на протокол. В срок от 3 (три) работни дни след съставянето му клиентът ще получи официалното становище по проблема от управата на хотела.

5.5. Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на клиента, не се възстановяват.

5.6. Всички цени, обявени в сайта на хотел „Рома Палас Делукс“ , както и в e-mail : reservation@romepalacedeluxe.com и съобщенията на хотела, изпратени до клиента, са в български лева с включен ДДС и туристически данък. В някои случаи е възможно да са обвързани с други предложения, промоции и условия. При необходимост от допълнителна информация относно нашите предложения, екипът ни е на разположение.

5.7. Разходите за допълнителни услуги не се калкулират автоматично в крайната цена и трябва да се заплатят отделно в хотела.

5.8. Хотелът не носи отговорност за загубени, забравени или откраднати вещи от стаите, съхранявани извън персоналния сейф в тях, заведенията, басейна или уелнес центъра, както и за щети, причинени от трети лица.

5.9. Клиентът поема отговорността да спазва общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в хотела. Всички разходи за причинени материални щети към хотела се дължат от клиента.

5.10. В стаите на хотел „Рома Палас Делукс“  не се допуска пушене, според разпоредбите на националното законодателство. Затова в случай на констатирано несъответствие с тях, хотелът  запазва правото си да наложи, без предварително уведомление, такса в размер на 150.00 лв.

5.11. Клиентите, ползващи услугите на хотел „Рома Палас Делукс“ следва да бъдат пълнолетни според българското законодателство /навършили 18 (осемнадесет) години/. Деца се допускат единствено, в случай, че са придружени от родителите си или други законни представители. Клиентите са длъжни да не оставят децата си без надзор на територията на хотела.

5.12 „Нойа“ ООД си запазва правото да променя информацията в тази страница и Общите условия по всяко време. Въпреки, че се полагат всички усилия за предоставяне на вярна и точна информация, това не винаги може да бъде гарантирано.

5.13. Когато клиент направи резервация, се счита, че се е запознал с настоящите Общи условия и е съгласен с тях. Резервации приети по телефон, електронна поща или през нашият сайт се считат за възникващо договорно отношение. Извършеното плащане се счита за приемане на Общите условия за пребиваване в хотела.

5.14. По всички спорове и правни въпроси, неуредени с настоящите Общи условия и Политиката за поверителност и възникнали във връзка с използването на сайта www.romepalacedeluxe.com, в сила са законовите задължителни разпоредби в Република България.